Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n pääsihteeri António Guterresin isännöimässä seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemistä käsittelevässä korkean tason kokouksessa New Yorkissa 18. syyskuuta 2017

(muutosvarauksin; puheen kieli englanti)

Kiitän teitä tämän tärkeän tapahtuman järjestämisestä. Pidän tervetulleena pääsihteerin osoittamaa johtajuutta tämän haasteen ratkaisemisessa. Suomi kannattaa pääsihteerin uutta koko järjestelmän laajuista strategiaa seksuaalisen hyväksikäytön ja häirinnän ehkäisemiseksi. Asia ei ole helppo. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että on mahdotonta hyväksyä, että YK:n lipun alla palveleva henkilö käyttää hyväksi ihmisiä, joita hänet on lähetetty suojelemaan. Seksuaalisen hyväksikäytön jatkuminen on vakava uhka YK:n maineelle ja uskottavuudelle, minkä lisäksi se heikentää sen tehokkuutta kentällä.

***

Olette [pääsihteeri] korostaneet uudessa strategiassanne kumppanuuksien merkitystä: YK ei voi onnistua yksin. Meillä jäsenmailla on yhteinen vastuu tehdä nollatoleranssipolitiikasta totta varmistamalla, että seksuaalista hyväksikäyttöä tai  häirintää ei tapahdu.

Oma maani Suomi on tyytyväinen – mutta ei kuitenkaan omahyväinen – siitä, että meillä ei ole ollut yhtään seksuaalisen hyväksikäyttöön liittynyttä tapausta niiden yli 60 vuoden aikana, joina Suomi on osallistunut YK:n rauhanturvaamiseen. Teemme moitteettomasta toiminnastamme huolimatta kovasti töitä seksuaalista hyväksikäyttöä ja häirintää koskevien suositusten ja sitoumusten muuntamiseksi konkreettisiksi toimiksi. Tavoitteena on sekä torjua että ehkäistä seksuaalista hyväksikäyttöä ja häirintää, ja varmistaa, että syytökset tutkitaan asianmukaisesti ja että uhreille tarjotaan tarvittavaa tukea.

Seksuaalinen hyväksikäyttö ja häirintä on kriminalisoitu kansallisessa lainsäädännössämme ja sisällytetty osaksi Puolustusvoimien sisäisiä säännöksiä. Puolustusvoimat ovat myös laatineet omat käytännesäännöt seksuaalista hyväksikäyttöä sekä yleisesti ottaen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevan nollatoleranssiperiaatteen täytäntöönpanosta. Kaikki rauhanturvaajat osallistuvat lähettämistä edeltävään koulutukseen näistä asioista ja ovat sitoutuneita noudattamaan tiukimpia vaatimuksia ja YK:n menettelysääntöjä.

Koulutuksella ja kasvatuksella on keskeinen merkitys seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT oli maailman ensimmäinen koulutuskeskus, jonka operatiivisen tason Yhdistyneiden kansakuntien siviilien suojelukurssi sai YK:n sertifikaatin. Tämä kurssi parantaa tietämystä siviilien suojelusta aseellisissa konflikteista ja lisää tällaisen suojelun merkitystä. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja häirintään liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa kurssin sisältöä.

Haluan myös korostaa, että on tärkeää valtavirtaistaa Naiset, rauha ja turvallisuus  -päätöslauselma ja muut sukupuolinäkökohdat osaksi rauhanturvaamista ja operatiivista työtä. Seksuaalisen hyväksikäytön ja häirinnän  ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen kuuluu sen varmistaminen, että otamme naiset mukaan kaikkeen rauhan ja turvallisuuden edistämistyöhön. Seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen on sisällytetty osaksi kansallista toimintaohjelmaamme Naiset, rauha ja turvallisuus  päätöslauselman 1325 täytäntöönpanosta.

Lopuksi totean olevani ylpeä siitä, että osallistun maailman muiden johtajien kanssa Circle of Leadership  aloitteeseen – jotta voin osoittaa olevani henkilökohtaisesti sitoutunut siihen, että seksuaalisesta hyväksikäytöstä tehdään loppu.