Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n pääsihteerin ilmastohuippukokouksessa New Yorkissa 23.9.2014

(käännös, puheen kieli englanti)

Minulle on suuri kunnia puhua tässä YK:n ilmastohuippukokouksessa. Kiitän arvoisaa pääsihteeriä siitä, että hän on haastanut meidät toimimaan. Meidän on nimittäin toimittava. Jos emme tee mitään, ilmastonmuutos etenee vääjäämättä ja ryöstäytyy hallinnasta. Siksi meidän on varmistettava, että saamme aikaan maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen Pariisissa ensi vuonna.

Arvoisa pääsihteeri, me Suomessa olemme kuulleet kehotuksenne nopeuttaa ilmastonmuutokseen vaikuttavia toimia. Kuten Varsovan ilmastokokouksessa viime vuonna todettiin, Suomi osallistuu Vihreään ilmastorahastoon. Voin ylpeänä ilmoittaa, että Suomi aikoo myös osallistua rahaston alkurahoitukseen.

Suomen kotimainen pitkän tähtäimen tavoite on hiilineutraali yhteiskunta. Kesäkuussa Suomen hallitus antoi eduskunnalle esityksen ilmastolaiksi. Lain tarkoituksena on säätää pitkän tähtäimen päästöjen vähennystavoite: vähintään 80 % vuoteen 2050 mennessä. Laissa säädetään sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisestä että sopeutumisesta. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä.

Suomen hallituksen toimia tukevat vahvat paikalliset ja alueelliset toimenpiteet. Yli 40 %:llä Suomen kunnista on ilmastonmuutosta torjuvaa järjestelmällistä toimintaa. Suomessa on 19 edelläkävijäkuntaa, jotka yhteistyössä yritysten, kansalaisten ja asiantuntijoiden kanssa pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ja lisää on tulossa.

* * *

Toiminta ilmastonmuutoksen lieventämiseksi voidaan nähdä myös mahdollisuuksien lähteenä. Tämän vuoksi olemme julkaisseet cleantech-liiketoiminnan ja biotalouden kansalliset strategiat. Tarkoituksemme on kaksinkertaistaa Suomen clean-tech-liiketoiminta vuoteen 2020 mennessä. Tämä auttaa lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia edelleen. Hyödyntämällä biomassavarojamme ja asiantuntemustamme voimme tuottaa kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja luonnonvarojen hupenemiseen maailmanlaajuisesti.

Johdonmukainen ilmastopolitiikka toimii myös perustana matalahiiliselle yritystoiminnalle. Hyvä esimerkki tästä on johtavien suomalaisyritysten yhdessä Sitran kanssa hiljattain perustama Climate Leadership Council (ilmastojohtajuusneuvosto).

* * *

On selvää, että tilanne on vakava. Vain ryhtymällä kiireellisiin toimenpiteisiin voimme varmistaa sen, että pystymme hallitsemaan ilmastonmuutoksen uhkia. Meidän on tehtävä kaikki voitavamme, jotta emme jättäisi tätä suunnatonta uhkaa perinnöksi lapsillemme. Kiitos.