Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n Pekingin naisten oikeuksien julistuksen 25-vuotisjuhlakokouksessa 1.10.2020

Herra pääsihteeri, herra puheenjohtaja,

Kiitos, että kutsuitte koolle tämän korkean tason kokouksen tällaisena ratkaisevan tärkeänä ajankohtana.

Juhlistamme sitä, että Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman – kaikkien aikojen edistyksellisimmän naisten ja tyttöjen oikeuksia koskevan asiakirjan – hyväksymisestä on kulunut 25 vuotta. Mutta tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun YK:n turvallisuusneuvoston ”Naiset, rauha ja turvallisuus” päätöslauselma hyväksyttiin ja 10 vuotta siitä, kun UN Women perustettiin.

Nämä saavutukset sekä päämäärät, jotka olemme itse asettaneet sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi viidennessä kestävän kehityksen tavoitteessa, ovat laajalti tunnustettuja. Ja edistystä on tapahtunut monilla niistä osa-alueista, jotka Pekingissä asetettiin etusijalle – pääsy koulutukseen, naisten terveys ja hyvinvointi sekä naisten poliittinen edustautuminen ja osallistuminen.

Työ ei kuitenkaan missään nimessä ole vielä valmis. Olen huolestunut jatkuvista pyrkimyksistä haastaa naisten ja tyttöjen oikeuksia, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet.

Olemme tällä hetkellä tienhaarassa. Meidän on keksittävä uusia keinoja varmistaa, että sukupuolten välisen tasa-arvon kehitys kulkee eteenpäin, ei taaksepäin.

Suomi jatkaa aktiivista työtään Pekingin julistuksen kansallisen toimeenpanon edistämiseksi. Suomi kuuluu johtaviin maihin sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi myös koulutuksen ja digitalisaation aloilla.

Globaalissa Generation Equality -kampanjassa yhdistämme nämä vahvuutemme. Suomella on johtorooli tämän prosessin teknologia ja innovaatiot -toimintakoalitiossa, ja tavoitteenamme on kaventaa digitaalista kuilua sukupuolten välillä. Meidän on valjastettava teknologia ja innovaatiot parantamaan naisten ja tyttöjen elämää, niin normaalioloissa kuin kriisitilanteissakin.

Jotta voisimme saavuttaa entistä kestävämmän tulevaisuuden, maailman on muututtava tasa-arvoisemmaksi. Pitkäaikaisena HeForShe -kampanjan lähettiläänä olen sitoutunut tähän tehtävään.