Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n Transforming Education Summit huippukokouksessa New Yorkissa 19.9.2022

Herra puheenjohtaja, herra pääsihteeri, arvoisat osanottajat

Haluan kiittää pääsihteeriä siitä, että hän on kutsunut koolle tämän kautta aikojen ensimmäisen koulutusta käsittelevän huippukokouksen. Kiitän myös Sierra Leonea johtajuudesta. Koulutus on ihmisen perusoikeus. Koulutus on välttämätöntä myös muiden ihmisoikeuksien toteutumiselle. Laadukkaan koulutuksen saatavuus kaikille on ratkaisevan tärkeää rauhanomaisten ja demokraattisten yhteiskuntien rakentamisessa. Se on paras tae yhteiselle tulevaisuudellemme.

Ihmiskunta joutuu kohtaamaan rauhaan, turvallisuuteen ja vakauteen kohdistuvia yhä vakavampia uhkia. Ilmastokriisillä, Venäjän laittomalla hyökkäyksellä Ukrainaan, heikentyneellä elintarviketurvalla ja nousevilla energiahinnoilla on tuhoisia vaikutuksia koko maailmalle. Globaaleihin haasteisiin vastaaminen edellyttää innovaatioita ja taitoja. Siksi meidän on vahvistettava koulutusjärjestelmiä. Meidän on myös edistettävä kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa, jotta voimme turvata demokratiamme.

Viestimme tänään on oltava hyvin selkeä: koulutus on investointi. Se on investointi tasa-arvoon sekä rauhanomaisiin, demokraattisiin ja kestäviin yhteiskuntiin. Koulutus on jokaisen hyvinvoivan yhteiskunnan välttämätön perusta. Se ei ole ylellisyyttä, johon on varaa vasta kriisien jälkeen. Suomessa olemme panostaneet koulutukseen vaikeimpinakin aikoina. Se on ollut siltamme parempaan tulevaisuuteen. Vuonna 1921, pian itsenäistymisen ja julman sisällissodan jälkeen, Suomessa säädettiin laki oppivelvollisuudesta. Vuonna 1943, keskellä toista maailmansotaa, olimme ensimmäinen maa, joka takasi ilmaisen kouluaterian. Suomi on tänään Kansainvälisen kouluruokakoalition ylpeä puolestapuhuja.

Peruskoulujärjestelmämme, jota pidetään yhtenä maailman parhaista, perustettiin keskellä ensimmäistä öljykriisiä. Viime vuonna laajensimme oppivelvollisuuden 18-vuotiasiin.

Koulutuksen uudistamisessa Suomi sitoutuu nostamaan väestön koulutustasoa sekä vahvistamaan koulutukseen liittyvää yhdenvertaisuutta, laatua ja hyvinvointia. Panostamme myös opettajiin. He ovat avain koulutuksen parantamiseen.

Suomi on omaksunut aktiivisen roolin maailmassa edistettäessä oikeutta osallistavaan, yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen koulutukseen, johon sisältyy myös kattava seksuaalikasvatus. Tämä on ensisijainen tavoitteemme YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja kansainvälisissä kumppanuuksissamme. Sukupuolten tasa-arvo ja heikoimmassa asemassa olevien, erityisesti vammaisten, oikeus koulutukseen ovat kaikkien ponnistelujemme ytimessä.

Herra pääsihteeri,

Suomi tukee täysin näkemystänne koulutuksen uudistamisesta matkallamme kohti tulevaisuutta käsittelevää YK:n huippukokousta.