Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdys Kaunialan sotavammasairaalan joulujuhlassa 13.12.2013

Tämän vuoden huhtikuussa vietetyn kansallisen veteraanipäivän tunnuslauseena oli ”Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta”. Sillä on tärkeä viesti meidän ajallemme. Pienelle, itsenäisyydestään kamppailevalle maalle Veljeä ei jätetä –periaate oli sodan aikana äärimmäisen tärkeä; kaatuneita tai haavoittuneita ei jätetty taistelukentille. Jos vain oli mahdollista, kaikista pidettiin huolta viimeiseen asti. Veteraanien mukana periaate siirtyi myös rauhanajan maailmaan. Kerran rintamilla syntynyt veljeys on kantanut läpi elämän.

Kaunialan sotavammasairaalan perustaminen ja toiminnan käynnistäminen heti sodan jälkeen oli esimerkki sodan ajan arvojen voimasta. Sota-ajan keskeisiksi suomalaisen yhteiskunnan arvoiksi on todettu velvollisuudentunto, isänmaallisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Sodissa vaikeasti vammautuneiden asema koettiin yhteiseksi, niin myös sairaalan perustaminen. Kaunialan koko toiminta on ollut esimerkki hyvästä hoidosta, välittämisestä ja uudistumiskyvystä. Suotta ei ole puhuttu Kaunialan hengestä. Sen aistii helposti täällä käydessään.

Tämän vuoden kansallisen veteraanipäivän teeman toinen osa koski siis nuoria. Myös nuorista on pidettävä huolta, erityisesti heistä, joita uhkaa syrjäytyminen yhteiskunnan valtavirrasta. Kansakunnan tasapaino ja hyvinvointi on kestävällä pohjalla silloin kun jokainen sen jäsen tuntee kuuluvansa yhteiseen isänmaahan.

Teillä, arvoisat sotainvalidit, sota ei päättynyt rauhan solmimiseen. Olette kantaneet vammojanne läpi elämän. Me, tässä ajassa elävät, unohdamme helposti, miten pitkälle sodan jäljet ulottuvat. Osoitamme nöyrimmän kunnioituksemme uhrauksillenne ja työllenne Suomen hyväksi.

Suomen viime sotien dramaattisuudesta kertoo myös se, että vielä kuluneena syksynä – seitsemän vuosikymmentä sotien päättymisestä – on julkaistu useita sodan eri puolia käsitteleviä teoksia. Muun muassa on selvitetty sodan psyykkisiä vaikutuksia. Kului pitkä aika, ennen kuin sodan tätä puolta on oltu valmiita arvioimaan laajemmin.

* * *

Sotainvalidien Veljesliitto on tehnyt kunnioitettavan työsaran yli 70-vuotisen toimintansa aikana. Sairas- ja veljeskotiverkoston rakentaminen on valtava saavutus.

Kiitän kaikkia Kaunialan toimintaan myötävaikuttaneita henkilöitä ja tahoja, erityisesti talon osaavaa henkilökuntaa. Olette luoneet puitteet hyvälle sotainvalidi- ja veteraanihuollolle. Olkoon se perustana Kaunialan toiminnalle myös tulevaisuudessa.

Lämmin kiitos, arvoisat sotainvalidit ja sotaveteraanit uhrauksistanne yhteisen isänmaamme hyväksi. Toivotan teille kaikille lämmintä ja rauhaisaa joulua sekä terveyttä ja voimia tuleville vuosille.