Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdys Sairaanhoitajaliitto ry:n Sairaanhoitajapäivien avajaisissa 12.3.2015

Juhlavuotenne teema ”90 vuotta osaamista, tietoa ja välittämistä” kiteyttää hienosti sen, millaisia ajatuksia sairaanhoitajan työ herättää meissä muissa myös silloin, kun ei vietetä juhlavuosia tai pidetä juhlapuheita.

Sairaanhoitajaliitto on iältään vain hieman nuorempi kuin kohta 100 vuotta täyttävä Suomi. Liitto perustettiin aikakautena, jolloin itsenäistä Suomea vielä rakennettiin. Liitto teki varsinaisen hoitotyön eteenpäin viemisen lisäksi merkittävää yhteiskunnallista työtä tasa-arvoisen työelämän eteen. Tehdyn työn tulokset näkyvät nyky-Suomessa myös muilla työelämän alueille sekä ylipäätään naisten osallistumisessa työelämään. Valmiiksi tasa-arvo työelämässä ei vielä ole kuitenkaan tullut. On koko yhteiskunnan etu, että niin naisten kuin miesten kyvyt saadaan täyteen käyttöön.

Sairaanhoitajaliiton tämänhetkiset tavoitteet ovat myös tiukasti kiinni Suomen rakentamisessa. Hyvän ja potilaslähtöisen hoitotyön edistäminen on teidän tavoitteenne lisäksi myös meitä kaikkia puhuttava asia. Ja aivan erityisesti se taitaa puhuttaa näin eduskuntavaalien alusviikoilla. Kannamme kaikki huolta terveyspalveluiden laadusta ja saatavuudesta ikääntyvässä Suomessa. 

Sosiaali- ja terveysalan uudistus – eli tuttavallisemmin SOTE – kaatui erään laskuopin mukaan jo seitsemännen kerran viime viikolla.  SOTE:n tavoite yhdenvertaisesta, asiakaslähtöisestä ja laadukkaasta sosiaali- ja terveyspalvelusta näkyy juuri sairaanhoitajien arjessa.

Kyselytutkimuksen mukaan sairaanhoitajat ovat valmiita ennemmin vaihtamaan työnsä kuin tinkimään työnsä laadusta ja potilaan hoidosta. Se kertoo vankkumattomasta ja esimerkillisestä työetiikasta. Toivoa sopii, että hoitotyön asiantuntijoiden viestit välittyvät SOTE:n jatkovalmistelijoiden tietoon perustuslaillisten ja rakenteellisten kysymysten ohella.

Suomessa sairaanhoitajan työtä arvostetaan ja sitä on arvostettu läpi vuosikymmenten. On hyvin helppo ymmärtää miksi. Suomalainen sairaanhoitaja on hyvin koulutettu, motivoitunut ja hän omistautuu työlleen. Vaikka työtehtävien luonne on muuttunut uusien vaatimusten ja teknologian kehittymisen myötä melkoisella vauhdilla, sairaanhoitajien ammattikunta on aina pitänyt yllä vahvasta ammattitasosta. Suomalainen sairaanhoitaja on kysytty ammattilainen myös muiden maiden työmarkkinoilla.

Te elätte keskellä suomalaista arkea. Terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi törmäätte työssänne niin tavallisen ihmisen elämän muutoksiin kuin ympäröivän yhteiskunnan kehitykseen.

Olette osa perheiden elämää syntymästä neuvolan kautta aina koulumaailmaan asti. Nuorten pärjääminen oman elämänsä hallinnassa ei jää teiltä huomaamatta. Työelämän muutokset havaitsette työterveyshuollon monien eri tehtävien kautta. Vanhukselle olette sairauksien hoitajan lisäksi usein myös tärkeä kuuntelija – ja joskus valitettavasti myös se ainoa.

Teidän työnne vaikutukset eivät jää vain terveys- ja sosiaalipalveluiden tarjoamiseen. Ne näkyvät myös potilaidenne ja asiakkaidenne lähipiirissä. Teille kertyy myös valtava määrä tietoa siitä, mitä ihmiselle kuuluu ja miten Suomi voi. Olisikin tärkeää, että tietonne tulisi hyödynnetyksi ja sitä voitaisiin tehokkaasti vaihtaa muiden viranomaisten kesken potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi.

Sairaanhoitajan ammatti on suosittu ammatti. Koulutus on korkeatasoista, työtehtävät mielekkäitä ja niitä kehitetään koko ajan. Näin pitää olla myös jatkossa. 

Sairaanhoitajan työ on raskasta. Siinä joutuu kohtamaan ihmiselämän kaikki ulottuvuudet, myös ne kaikkein ikävimmät. Työssä jaksaminen on asia, josta työyhteisöissä on kannettava erityistä vastuuta. Työyhteisön tuki toinen toisilleen on korvaamatonta juuri niissä ammateissa, joissa asioita ei voi jakaa työpaikan ulkopuolella. 

Toivotan paljon onnea 90-vuotiselle Sairaanhoitajaliitolle. Kiitän teitä ja samalla myös jokaista Suomen sairaanhoitajaa sitoutumisestanne ja tinkimättömyydestänne tärkeässä työssänne. Toivon teille jokaiselle menestystä sekä myös voimia työtehtävissänne!