Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdyssanat Kaunialan sotavammasairaalan joulujuhlassa 13.12.2012

(muutosvarauksin)

Meidän nuorempien on joskus vaikea hahmottaa sitä, että te sotainvalidit – monet jo 90 vuoden korkean iän saavuttaneet – olitte sodassa vammautuessanne kovin nuoria. Eikä sota kohdallanne päättynyt rauhan solmimiseen. Kotiinpaluun myötä edessä oli erilainen selviytymistaistelu. Aivan nuoresta iästä lähtien te jouduitte rakentamaan elämänne toisenlaisista lähtökohdista kuin monet muut. Vielä tänäkin päivänä meiltä joskus unohtuu, miten pitkät nämä sodan jäljet ovat.

Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä maa keskittyi jälleenrakentamiseen. Tekemällä hartiavoimin töitä jälleenrakentamisessa veteraani-ikäpolvi osoitti samaa vahvuutta ja mielen lujuutta kuin maatamme puolustaessaan sotien aikana. Sotaveteraanien asia jäi kuitenkin pitkäksi aikaa vähemmälle huomiolle, kun yhteiskunnallinen ilmapiiri ei suosinut aiheen käsittelyä. Vähitellen ajat sitten kyllä muuttuivat. Jo pitkään sotiemme veteraanit ovat itseoikeutetusti olleet kunniakansalaisiamme.

Sotainvalidien osalta yhteiskunnan tuki ja tarpeellisten lakien säätäminen saatiin heti sotien jälkeen vauhtiin. Kansa otti sotainvalidien asian omakseen. Luotiin myös etuusjärjestelmä, jota vuosikymmenien mittaan on kehitetty. Sairas- ja veljeskotiverkoston rakentaminen oli sekin valtava saavutus. Sotainvalidien asiaa on vuosikymmenten ajan tarmokkaasti ajanut Sotainvalidien Veljesliitto, jonka työtä olen aina suuresti arvostanut.

Kaunialan hyvän hengen aistii satunnainen vierailijakin helposti. Täällä pidetään kaveristakin huolta – tässä meidän ajassamme tarvitaan Kaunialan hengen kaltaista yhteisvastuuta.

Hyvä yhteishenki ja nopea uusien toimintamallien käyttöönotto ovat muodostaneet laadukkaan hoidon puitteet. Myös laitoksen tulevaisuus on turvattu kaukokatseisesti ja oikea-aikaisesti tehdyillä ratkaisuilla.

Kiitän kaikkia Kaunialan toiminnassa vaikuttaneita henkilöitä ja tahoja, erityisesti osaavaa henkilökuntaa. Te olette tehneet hyvää työtä ja luoneet puitteet erinomaiselle sotainvalidi- ja veteraanihuollolle. Se on vahva perusta, josta meidän kannattaa pitää kiinni myös tulevaisuudessa.

Kiitän teitä, arvoisat sotainvalidit ja sotaveteraanit uhrauksistanne yhteisen, rakkaan isänmaamme hyväksi. Toivotan teille kaikille lämmintä ja rauhaisaa joulua sekä terveyttä ja voimia tuleville vuosille.