Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdyssanat sotaveteraani- ja perinne-kuorojen valtakunnallisessa yhteiskonsertissa Hamina Bastionissa 26.8.2012

Presidentti Niinistön tervehdys sotaveteraani- ja perinnekuorojen valtakunnallisessa yhteiskonsertissa Hamina Bastionissa Kuva: Aulis Hyväkkä

(muutosvarauksin)

Sillanpään marssilaulun sanat sykähdyttävät aina. Ne kertovat voimakkaasta isänmaanrakkaudesta, peräänantamattomuudesta ja yhteishengen voimasta; vahvuuksista, joiden varaan niin talvisodan ihme kuin jatkosodan selviytymistaistelut rakentuivat. Näitä vahvuuksia te, arvoisat sotiemme veteraanit, olette meille edustaneet ja kunniakkaasti kuljettaneet mukananne läpi vuosikymmenien. Itsenäisyytemme sankaritarina osoittaa, mitä yhtenäinen, asiaansa uskova ja määrätietoinen kansakunta voi saada aikaan.

Kuorojen esitys on oiva osoitus laulun voimasta. Laulu ja soitto voivat parhaimmillaan viestiä syviä tuntojamme ja luoda yhteishenkeä. Sotien vaikeiden vuosien läpi kulkeneille veteraani-ikäluokille sota-ajan musiikista ja lauluista muodostui luonteva yhdysside.

Suomen Puolustusvoimien toiminnassa musiikilla on aina ollut näkyvä ja vahva rooli. Myös sotaveteraanien järjestötoimintaan musiikki ja kuorot ovat kuuluneet kiinteänä osana vuosikymmenien ajan. Kuorotoiminta on paitsi osoitus sotaveteraanien pitkästä ja edelleen jatkuvasta järjestötyöstä, myös osa veteraanien perinteen siirtoa seuraaville sukupolville. Kuorot ovat esiintyneet monissa erilaisissa tilaisuuksissa viestien kuulijoilleen sotavuosien vaiheita ja tuntoja. Musiikki on luonut tilaisuuksiin isänmaallisen ja veteraanien yhteenkuuluvuutta vahvistavan hengen.

Annan suuren arvon sille, että sotaveteraanien laulujuhlaperinne on kantanut aina Suomen 95-vuotisjuhlavuoteen saakka. Sota-ajan musiikki ja laulut kertovat niin nykyisille kuin tuleville sukupolville ajasta, jolloin tarvittiin kansan ehdotonta yksituumaisuutta. Sillanpään Marssilaulu ja monet muut sota-ajan musiikkikappaleet auttavat totisesti asettamaan monet nykypäivän kovin vaikeilta tuntuvat ongelmat oikeisiin mittasuhteisiin.

* * *

Uskon, että tämä itsenäisyytemme juhlavuoden laulujuhla täällä Haminassa kertoo meille kaikille elävästi Suomen sota-ajan tunnelmista, toivosta ja yhteenkuuluvuudesta. Nauttikaamme tänä iltana muistorikkaasta lauluperinteestä ja musiikin voimasta. Se kantaa yli vuosikymmenten.

Kiitän teitä, kunnioitetut sotaveteraanit, uhrauksistanne ja panoksestanne yhteisen isänmaan hyväksi. Toivon kuoroille ja laulajille voimia ja terveyttä jatkaa tätä hienoa perinnettä myös tulevaisuudessa. Toivotan teille kaikille hyvää alkavaa syksyä itsenäisessä isänmaassamme.