Tasavallan presidentti Sauli Niinistön Yhteisvastuukeräyksen avauspuhe 5.2.2017 

Arvoisat kanssaihmiset,

Maailmassa on nyt ennätysmäärä pakolaisia. Heitä on saapunut runsain mitoin Eurooppaan ja Suomeenkin, mutta suurin osa pakenee oman maansa sisällä tai naapurimaahan. Parasta apua on paikalla annettu apu. Sitä tarjoaa myös tämän vuoden Yhteisvastuukeräys.

60 % keräyksen tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun kautta kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. Erityisesti autetaan konfliktien keskellä asuvia nuoria – jotta he pystyisivät rakentamaan itselleen ja perheelleen kohtuullisen elämän lähellä kotiseutuaan. Näin nuoret välttäisivät myös vaarallisen pakomatkan.

Keräyksen kansainvälisenä esimerkkikohteena on Lähi-itä. Keräysvaroin tuettava työ keskittyy erityisesti Jordaniaan, jossa on maailman kolmanneksi eniten Syyrian sodan pakolaisia. Pelkästään rekisteröityjä pakolaisia on yli 650 000, mutta todellisen määrän arvioidaan olevan jopa 1,4 miljoonaa. Se on valtava määrä suhteessa Jordanian 7,6 miljoonan väkilukuun.

Jonain päivänä Syyrian nuoret rakentavat kotimaansa uudelleen. Tulevaisuudessa koittavaa jälleenrakennusta pohjustetaan nyt muun muassa Yhteisvastuukeräyksen kautta.

Aikoinaan kansainvälinen yhteisö tuki myös meitä suomalaisia. Nyt, satavuotiaana, Suomi on yksi maailman vauraimmista maista.

Yhteisvastuukeräys on alusta asti nostanut julkiseen keskusteluun piilossa olevaa hätää ja kärsimystä. Niin tänäkin vuonna, kun keräyksen kotimainen pääkohde on ihmiskaupan vastainen toiminta. Keräyksen tuotosta 20 % käytetään ihmiskaupan uhrien hyväksi täällä Suomessa.

Ihmiskauppaa käydään kaikkialla maailmassa.  Se on yksi aikamme suurista ihmisoikeushaasteista.

Ihmiskaupassa ihminen ja ihmisyys ovat pelkkää kauppatavaraa. Se on ihmisarvon syvää loukkaamista.

Eurooppaan suuntautuvan pakolais- ja muuttoliikkeen myötä on Suomessakin yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi. Tarve ihmiskaupan uhriksi joutuneiden ihmisten auttamiselle ja ennaltaehkäisevälle työlle on suuri.

Ongelmana on, että ihmiskauppaa on vaikea havaita ja sen uhreja tunnistaa. Ihmiskauppaa käydään kuitenkin aivan silmiemme alla.

Pelkkä tunnistaminenkaan ei vielä riitä. Tarvitaan matalan kynnyksen palveluja uhreille ja ennaltaehkäisevää tukea heille, joita hyväksikäyttö uhkaa.

Kansainväliset sopimukset ja EU-säännökset velvoittavat viranomaisia ihmiskaupan vastaiseen toimintaan.  Tässä työssä erittäin tärkeässä roolissa ovat ihmiskaupan uhreja auttavien järjestöjen palvelut. Niitä tuotetaan yhdessä viranomaisten, kirkkojen, ammattiyhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Vuoden 2017 yhteisvastuukeräyksen tuotolla kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, vahvistetaan osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja ja tarjotaan uhreille kriisiapua – majoitusta, ruokaa, vaatteita ja mahdollisuus tulkin käyttöön sekä oikeudellista neuvontaa.

Yhteisvastuukeräys käynnistyy nyt jo 68. kertaa. Avun tarvitsijoita on paljon, mutta niin on myös avun antajia. Kiitos siitä.