Arbetsbesök av Schweiz förbundspresident Ueli Maurer