Arraiolos-gruppens möte i Rom den 15 september 2021