Befordring av de kadetter som utexaminerats 29.8.2013