Besök till Borgå och inspektion av försvarsmaktens lokalförsvarsövning den 10 mars 2022