De nordiska ländernas och Förenta staternas ledare i Stockholm 4.9.2013