Den nya regeringen och den avgående regeringen på besök i Presidentens slott den 20 juni 2023