Flagghissning på Talludden för att fira försvarets fanfest 4.6.2021