FN:s generalförsamling i New York den 19.-21. september 2022