Inspektionen av marinen och Skärgårdshavets nationalpark den 2 juni 2021