Kondoleansboken för president Ahtisaari i Presidentens slott