Marinen saluterade republikens president på Gullranda den 9 juli 2020