Självständighetsdagens festkonsert och mottagning 6.12.2013