Presidentens penna: Natomedlemskap stärker Finlands säkerhet

”I en värld med snabbt tempo är det allt viktigare att veta när man ska skynda, och när man ska ge sig till tåls”, sade jag i mitt nyårstal. Det har vi lyckats med på ett förträffligt sätt i Finland i vår. Tillsammans har vi både skyndat och gett oss till tåls. Den finska demokratin har visat sin unika styrka.

Presidentens penna: Coronan, ekonomin och skyddet för hälsan

Nobelpristagaren, professor Bengt Holmström, doktor Martti Hetemäki och nu senast professor Martin Scheinin har väckt diskussion om kampen mot coronan. De delar samma åsikt om att det är mycket viktigt med förebyggande beredskap, alltså stränga kortvariga restriktioner redan innan gränserna för allvarliga följder har överskridits.

Presidentens penna: En tid av disciplin

Coronaviruset har förändrat världen. Viruset har krävt offer och orsakat sorg. Ekonomin har sviktat överallt och konsekvenserna av detta kommer vi att få leva med längre än med själva sjukdomen.

Presidentens penna: Integration i öst

Av helgens nyheter kommer sannolikt en långt österifrån att ha de mest långtgående konsekvenserna. RCEP, det regionala övergripande ekonomiska partnerskapet, som godkändes i Hanoi på söndagen har redan karakteriserats som världens största frihandelsavtal. Kinas premiärminister beskrev det nya avtalet som en seger för både multilateralismen och frihandeln.

Presidentens penna: Fördomar är försåtliga

Under coronautbrottet har vi alla ändrat vårt yttre beteende, inte minst på grund av begränsningarna. Förändringar sker också i våra sinnen. Många fokuserar sina tankar på de saker och värderingar som är viktigast för dem, och känner oro för de närstående. Många lever med en tung börda: hur ska jag klara mig, har jag redan förlorat för mycket, kan jag fortfarande återgå till det normala eller lyckas jag undvika den allvarliga sjukdomen?