Presidentens penna: Coronan, ekonomin och skyddet för hälsan

Nobelpristagaren, professor Bengt Holmström, doktor Martti Hetemäki och nu senast professor Martin Scheinin har väckt diskussion om kampen mot coronan. De delar samma åsikt om att det är mycket viktigt med förebyggande beredskap, alltså stränga kortvariga restriktioner redan innan gränserna för allvarliga följder har överskridits.

Det intressanta är att det nu från så olika håll har framförts likartade tankar både när det gäller ekonomin och de individuella friheterna. Det verkar som om en kort kur av självdisciplin är bättre än att ge sjukdomen möjlighet att drabba ekonomin eller hälsan. Scheinin beskriver situationen i mer dramatiska ordalag i ett blogginlägg (Perustuslakiblogi): Finland har just nu alla tiders chans att rädda tusen människoliv genom att stoppa, kväva och eliminera epidemin.

Man kan naturligtvis fråga sig varför ytterligare begränsningar är aktuella nu när vaccinationerna har inletts och hjälpen är på väg. Ett par faktorer bör tas upp när det gäller kapplöpningen mellan spridningen av sjukdomen och förebyggandet av den.

Nyheterna från Europa är alarmerande. Antalet smittade har börjat stiga på nytt efter en lägre nivå av smittspridning i slutet av hösten. Ett kapitel för sig är de nya mutationerna; de dystra utsikterna uttalade av Londons borgmästare och den snabba spridningen av mutationen i Irland tyder på att faran ökar.

Uppgifterna om vaccinationer och tidsplanerna för dem, i den mån sådana finns, visar att framstegen är långsammare än väntat. Det är över huvud taget svårt att bilda sig en klar uppfattning om leveranserna av vacciner. Frågor har också väckts om hur de olika medlemsstaternas egna åtgärder för anskaffning av vaccin stämmer överens med den solidariska gemensamma upphandling som överenskommits inom EU. I kapplöpningen mot epidemin kan vi inte än förlita oss på vacciner.

I Finland antyder siffrorna för antalet smittade under jul och nyår att vi lyckades undvika de värsta hotbilderna. Försiktighet och det att man noggrant följer anvisningar och föreskrifter är fortfarande det bästa och nödvändiga sättet att skydda såväl sig själv som sina närstående. Vi lever under exceptionella förhållanden.