Presidentens penna: Ett par upprepningar ur nyårstalet

Det har väldigt mycket sökts betydelser i och gjorts tolkningar av mitt nyårstal. Jag vill för säkerhets skull upprepa några centrala delar ur talet som grund för bedömningen.

Jag sade: ”För Finlands del situationen är klar. Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linje är stabil. Den är byggd för att klara även svåra tider. I en värld med snabbt tempo är det allt viktigare att veta när man ska skynda, och när man ska ge sig till tåls.”

Situationen är alltså klar, stabil och byggd för att klara även svåra tider. Besinning står som motvikt till brådska.

Mitt konstaterande om Finlands valmöjligheter, där även möjligheten att alliera sig militärt och ansöka om medlemskap i Nato ingår, är i sak precis detsamma som jag sade redan i början av december. Denna viktiga möjlighet har våra regeringar understrukit i sina program. Lika viktigt är att Nato fortsätter att hålla sin dörr öppen.

Situationen är alltså klar och stabil nu. Om situationen förändras och jag ändrar uppfattning, kommer jag att uttrycka också det klart.