Presidentens penna: Finland tar kampen mot terrorism på allvar

Turkiets oro över terrorism måste tas på allvar. Ett stort antal turkiska människor, vanliga medborgare, har omkommit i terroristattacker.

Under ett officiellt besök i Turkiet 2015 fick min maka och jag på nära håll följa efterverkningarna av en attack i Ankara. Vi ville då visa vår medkänsla med offrens anhöriga och fördöma dådet.

Finland fördömer terrorism i alla dess former och arbetar aktivt för att förhindra terrorism. Finlands förhållningssätt och åtgärder i kampen mot terrorism motsvarar redan nu Natoländernas allmänna linje, också när det gäller den terrorism som Turkiet har utsatts för. Även i detta avseende uppfylls villkoren för vårt medlemskap.

Dialogen med Turkiet om situationen måste fortsätta.

I Finland trädde en ändring av strafflagen i kraft i år. Ändringen skärper och utvidgar straffbarheten för terroristbrott. Jag vill också betona att när Finland respekterar de internationella principerna för mänskliga rättigheter och de lagar som följer av dem, står detta på intet sätt i strid med effektiva åtgärder mot terrorism.

Jag kan naturligtvis inte uttala mig för Sveriges del, men jag har förstått att våra förhållningssätt är mycket likartade.

På bilden lägger president Niinistö och Turkiets president Erdoğan tillsammans med sina makar ned blommor på den plats i Ankara där ett bombattentat ägde rum den 14 oktober 2015.