Presidentens penna: Natomedlemskap stärker Finlands säkerhet

”I en värld med snabbt tempo är det allt viktigare att veta när man ska skynda, och när man ska ge sig till tåls”, sade jag i mitt nyårstal. Det har vi lyckats med på ett förträffligt sätt i Finland i vår. Tillsammans har vi både skyndat och gett oss till tåls. Den finska demokratin har visat sin unika styrka.

Att garantera Finlands säkerhet har hela tiden varit det viktigaste målet. Det har krävts beslutsamhet och snabba tag. Det har också krävts tid och kallsinnigt övervägande.

Nu är det dags för beslut. Jag uttryckte min ståndpunkt tidigare i dag tillsammans med statsministern: Finland måste utan dröjsmål ansöka om medlemskap i Nato.

Med ett Natomedlemskap maximerar Finland sin egen säkerhet. Det är inte till förfång för någon, det är inte emot någon. Som medlem av organisationen bär Finland naturligtvis sitt ansvar för hela alliansens säkerhet.

Geografin förblir oförändrad också för en Natomedlem. Ryssland är och förblir Finlands granne. Vi måste även framöver kunna hantera praktiska frågor med grannen. Natolandet Norge har lyckats med detta.

Som Natomedlem blir Finland inte större än så. Beslutsamhet innebär inte alltid att man söker synlighet. Vårt konstruktiva tillvägagångssätt uppskattas.

I och med ett Natomedlemskap intensifieras relationen mellan de nordiska länderna. Vid sidan av välfärd, demokrati och mänskliga rättigheter kommer den nordiska modellen att bli känd även för säkerhetstänkandet. Vi har ett starkt, stabilt och ansvarstagande Norden. Detta kommer att öka stabiliteten inte bara i de nordiska länderna, utan också i de baltiska länderna och i hela Östersjöområdet.

Vi står inför en historisk brytningspunkt. Men allt kommer ingalunda att förändras i och med ett Natomedlemskap. Det viktigaste målet för vår utrikes- och säkerhetspolitik kvarstår: att garantera Finlands säkerhet.