Presidentens penna: Undantagsförhållanden

Undantagsförhållanden eller beredskapstillstånd är ord som mot bakgrund av historien lätt ger upphov till en skräckblandad känsla av ovisshet.

Undantagsförhållanden eller beredskapstillstånd är ord som mot bakgrund av historien lätt ger upphov till en skräckblandad känsla av ovisshet.

Bäst att ta orden bara som ord. Om förhållandena klart avviker från det normala, befinner vi oss i undantagsförhållanden. Om det finns anledning att förbereda oss är vi i beredskap. Coronaviruset har på ett avgörande sätt förändrat vår existens, vi har bekämpat det och förbereder oss på att motarbeta det ytterligare.

De ovan nämnda orden är också juridiska termer, men det gör dem inte mer dramatiska för det. Om undantagsförhållanden är ett faktum och om ytterligare befogenheter är en nödvändighet, då är det bara att införa dem.

Hela världen är i undantagstillstånd. Ingen kan veta hur det hela slutar, men redan nu ser vi att konsekvenserna är djupgående och långvariga.

Vårt dagliga liv förändras oundvikligen och vi möter en verklighet där våra tankar och handlingar domineras av hälsa, levebröd och omsorg om varandra.

Oron riktar sig säkert och helt förståeligt i första hand till våra närstående. Men i sista hand handlar det inte bara om det. Det handlar om oss alla.

Vi behöver varandra. Nu är det särskilt viktigt att vi stöder dem som arbetar med kundtjänst: från de anställda inom hälso- och sjukvården till personalen i butikerna. Kunden är alltjämt kung, men nu är det kunderna som bär ansvaret för tjänsternas kontinuitet, vilket de tar hänsyn till när de anlitar tjänster.

Den offentliga sektorn koncentrerar sina resurser till att skydda de svagaste. Men det återstår mycket att göra för de andra. Exemplen på grannhjälp eller närståendehjälp är uppmuntrande och inspirerande.

I det första skedet riktar sig de ekonomiska konsekvenserna i synnerhet till företag inom servicesektorn. Även andra kommer att drabbas av allvarliga förluster, och den bördan måste vi jämna ut.

För en dryg vecka sedan skrev jag: Vi kommer att klara det här. Så är det.

Sauli Niinistö