President Niinistö träffade företrädare insamlingen Gemensamt Ansvar

Republikens president Sauli Niinistö träffade representanter för insamlingen Gemensamt Ansvar och tog emot intäkterna från insamlingen 2020 vid ett distansmöte fredagen den 13 november. I år fokuserade insamlingen på att stödja föräldraskapet ute i världen och i Finland.