President Niinistö: Vi har trygga lösningar även för framtiden

Republikens president Sauli Niinistö träffade företrädare för riksdagens presidium, ordförandena för utrikesutskottet och försvarsutskottet samt ledare för de partier som valts till riksdagen torsdagen den 10 mars 2022. Tema för mötet var det rådande säkerhetslägets inverkan på Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och de fortsatta åtgärder som det kräver.