Adress:

Mariegatan 2, 00170 Helsingfors

E-post:

presidentti@tpk.fi

Hur kan man kontakta presidenten?

Brev, kort och andra postförsändelser riktade till republikens president eller presidentens make kan sändas till adressen: Republikens presidents kansli, Mariegatan 2, 00170 Helsingfors. Man kan också skicka e-post till presidenten under adressen presidentti@tpk.fi. 

Republikens president får flera tusen brev och meddelanden varje år och har inte möjlighet att svara på dem alla personligen. Republikens presidents kansli strävar efter att i mån av möjlighet svara på sakliga meddelanden, av vilka avsändarens kontaktuppgifter framgår.

På vilket sätt kan man framföra en inbjudan till presidenten eller anhålla om ett sammanträffande?

Alla inbjudningar samt anhållanden om sammanträffanden, intervjuer, hyllningar och beskyddarskap skall skriftligen riktas till republikens presidents kansli antingen per post eller e-post.

När ärendet har behandlats meddelas om svaret till den som framfört inbjudan eller anhållan.