Besöks- och postadress

Mariegatan 2, 00170 HELSINGFORS

Telefon

029 522 6000

(även Talludden och Gullranda)

E-postadresser

kirjaamo@tpk.fi

förnamn.efternamn@tpk.fi

Medieförfrågningar

För media

E-fakturaadress

E-fakturaadress/EDI-kod: 003702459798
E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy
OpusCapita Solutions Oy/förmedlarkod: E204503
FO-nummer: E204503
ALV-nummer: FI02459798

Från och med den 1 april 2021 tar vi emot fakturor enligt Europanormen. Om ett företag av grundad anledning inte kan skicka en faktura enligt Europanormen inom utsatt tid, ska avtal om en övergångsperiod ingås separat redan när en beställning läggs in eller ett avtal görs upp. Alla fakturor ska dock alltid innehålla de obligatoriska uppgifter som anges i mervärdesskattelagen (1501/1993). Mer information om kraven på nätfakturering finns på Statskontorets webbplats.