Hiski Haukkala

Hiski Haukkala. Foto: Jon Norppa/Republikens presidents kansli

Politices doktor (statslära, internationella relationer), Åbo universitet, 2008
Politices magister (statslära, internationella relationer), Åbo universitet, 1999

Kanslichef och kabinettschef till republikens president, 2021–2024
Professor i internationell politik, Fakulteten för ledning och ekonomi, Tammerfors universitet, 2018–2021
Kanslichef och kabinettschef till republikens president, 1/2018–5/2018
Utrikespolitisk rådgivare till republikens president och medlem av kabinettet, 2016–2017
Biträdande professor i internationell politik, Ledningshögskolan, Tammerfors universitet, 2016
Specialforskare, enheten för planering och forskning, utrikesministeriet, 2014–2016
Flera olika uppgifter inom förvaltning, universitet och tankesmedjor i Finland och utomlands.