Aliisa Tornberg

Aliisa Tornberg

Ekonomie magister, Aalto-universitetet, 2013

Rådgivare i internationella frågor till republikens president och medlem av kabinettet, 2021–2024
Utrikessekreterare, Finlands ambassad i Berlin, 2018–2021
Utrikessekreterare, Finlands ambassad i Moskva, 2015–2018
Assistent, enheten för östra Asien och Oceanien, utrikesministeriet, 2014–2015
Konsult i företagsledning, Capgemini Consulting, 2013–2014