Ismo Siikaluoma

Kommodor i a.
Generalstabsofficer, Försvarshögskolan, 2007
Sjökapten, Satakunta yrkeshögskola, 2004
Sjöbevakningsofficer, Försvarshögskolan, 1996

Slottsfogde vid republikens presidents kansli, 2021
Enhetschef, direktör för sjösäkerhet, staben för Gränsbevakningsväsendet, 2017–2021
Biträdande kommendör, Bevakningsflygdivisionen, 2016–2017
Biträdande kommendör, Finska vikens sjöbevakningssektion, 2011–2015
Gränssäkerhetsexpert, projektchef, staben för Gränsbevakningsväsendet, 2009–2010
Chef för sjöbyrån (operationschef), Västra Finlands sjöbevakningssektion, 2007–2008
Stabsofficerselev , Försvarshögskolan, 2005–2007
Befälhavare för bevakningsfartyg, Skärgårdshavets sjöbevakningssektion, 2000–2005
Chef för gränskontrollavdelningen, Skärgårdshavets sjöbevakningssektion, 1998–1999
Styrman på bevakningsfartyg, regionofficer, Skärgårdshavets sjöbevakningssektion, 1996–1997