Jani RaappanaJani Raappana

Magister i samhällsvetenskaper (internationell politik), Tammerfors universitet, 1999

Republikens presidents utrikes- och säkerhetspolitiska rådgivare och medlem i kabinettet, 2023–2024
Minister, ställföreträdande beskickningschef, Finlands ambassad i Washington, 2019–2023
Statsminister Sipiläs specialmedarbetare i internationella frågor, Statsrådets kansli, 2017–2019
Ställföreträdande enhetschef, Teamledare för Östasien, Utrikesministeriet, 2016–2017
Ministerråd, politiska frågor, Finlands ambassad i Peking, 2014–2016
Ställföreträdande beskickningschef, Finlands ambassad i Tel Aviv, 2010–2014
Utrikessekreterare, Finlands ambassad/permanenta beskickning (IAEA) i Wien, 2007–2010
Assistent, uppgifter inom vapentillsyn och utvecklingssamarbete, Utrikesministeriet, 2004–2007
Biträdande expert, FN:s utvecklingsprogram (UNDP), Honduras, 2002–2004
Projektassistent för viss tid, Enheten för Latinamerika, Utrikesministeriet, 2000–2001
Forskare för viss tid, Enheten för Asien och Oceanien, 1999–2000