Hur kan jag kontakta presidenten?

Här hittar du kontaktuppgifterna till republikens president.

Hur kan jag kontakta tidigare presidenter?

Brev och hälsningar till president Tarja Halonen kan skickas till republikens presidents kansli.

Kontaktuppgifter till president Tarja Halonens byrå finns på webbplatsen www.presidenthalonen.fi. Webbplatsen för president Tarja Halonens presidentperiod 2000–2012 är arkiverad. På webbplatsen finns bland annat tal som president Halonen höll under sin ämbetsperiod samt bildmaterial och information om resor och besök.

Webbplatsen för president Martti Ahtisaaris presidentperiod 1994–2000 är också arkiverad.

Republikens presidents tredje adjutant bistår vid behov de tidigare presidenterna.

Hur kan jag vädja till presidenten om benådning?

Här hittar du information om republikens presidents benådningsrätt.

Mer information om benådning finns på justitieministeriets webbplats.

Kan republikens president bevilja uppehållstillstånd eller påverka behandlingen av ansökningar av uppehållstillstånd?

Utlänningsärenden ingår inte i republikens presidents uppgifter och faller inte inom området för presidentens befogenheter. Ärenden som gäller uppehållstillstånd och medborgarskap avgörs av Migrationsverket och ärenden som gäller inresa för utländska medborgare av utrikesministerietMigrationsverket eller den lokala polismyndigheten. Myndighetsbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

Migrationsverket och de andra behöriga myndigheterna har självständig beslutanderätt i enlighet med gällande lagstiftning. Republikens president får inte utfärda instruktioner till myndigheter eller domstolar eller ändra beslut som fattats av dem.

Kan republikens president bevilja dispens eller undantag från lagar?

Republikens president har inte befogenheter att bevilja undantag från bestämmelser i lagen.

Hur ansöker jag om utmärkelsetecken eller titlar?

Här hittar du information om utmärkelsetecken och förläningen av dem.

Kan jag besöka Presidentens slott?

Du kan bese salar, konstverk och möbler i Presidentens slott på en virtuell visning. För närvarande ordnas inga guidade turer i Presidentens slott.

På sommarresidenset Gullranda pågår en renovering som omfattar huvudbyggnaden, trädgården och parkområdet. Under sommarsäsongen är parken på Gullranda vanligtvis öppen för allmänheten en dag i veckan, men på grund av renoveringen är parken stängd sommaren 2024. De guidade turerna kommer om möjligt att återupptas när renoveringen är klar.

Det ordnas inga visningar på Talludden, republikens presidents officiella tjänstebostad i Helsingfors.

Här hittar du information om republikens presidents tjänstebostäder.

Var kan jag beställa ett officiellt fotografi av republikens president? Eller fotografier av tidigare presidenter?

Officiella fotografier av republikens president samt fotografier av tidigare presidenter kan beställas från PunaMusta Oy:s nätbutik. Fotografierna kan beställas inramade eller oinramade.