Den nordiska modellen och säkerhet startade den andra dagen av Gullrandadiskussionerna

Gullrandadiskussionernas andra dag inleddes med ett panelsamtal med riksdagens talman Matti Vanhanen, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, programchef Björn Fägersten från Utrikespolitiska institutet i Sverige och programdirektör Katja Creutz från Utrikespolitiska institutet i Finland. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Gullrandadiskussionernas andra dag inleddes med ett panelsamtal med riksdagens talman Matti Vanhanen, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, programchef Björn Fägersten från Utrikespolitiska institutet i Sverige och programdirektör Katja Creutz från Utrikespolitiska institutet i Finland. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Gullrandadiskussionernas andra dag den 13 juni inleddes med en diskussion om den nordiska modellen och säkerhet. I panelsamtalet deltog riksdagens talman Marin, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, programchef Björn Fägersten från Utrikespolitiska institutet i Sverige och programdirektör Katja Creutz från Utrikespolitiska institutet i Finland. Moderator var redaktören Kirsi Heikel.

I debatten betonades betydelsen av det nordiska samarbetet och möjligheterna att fördjupa det ytterligare när Finland och Sverige ansluter sig till Nato samt den gemensamma nordiska krisberedskapen. Det konstaterades att de nordiska länderna delar gemensamma värderingar, men att det hittills har funnits även stora skillnader när det gäller säkerhetspolitiska lösningar.

Riksdagens talman Matti Vanhanen såg fram emot att de nordiska länderna i framtiden kan använda sin röst som Natomedlemmar. Enligt talmannen talar man nu mer om nordiskt samarbete än på årtionden.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre berättade om Norges erfarenheter som Natomedlem med en gemensam gräns med Ryssland. Det har varit viktigt för Norge att hålla spänningarna låga i de norra delarna av landet. ”Det är bra att samarbeta om man har möjlighet till det – om inte, då är det bra att hålla sig lugn”, sade Støre.

Statsminister Støre lyfte också fram den växande kopplingen mellan energi- och klimatfrågor och utrikes- och säkerhetspolitik.

Enligt programchef Björn Fägersten vid Utrikespolitiska institutet i Sverige (UI) och programdirektör Katja Creutz vid Utrikespolitiska institutet i Finland (FIIA) har förändringen av medborgarnas åsikt i Natofrågan var förvånansvärt snabb både i Finland och i Sverige. Creutz tog också upp de nordiska ländernas olika förhållningssätt till pandemin och hoppades att man har dragit lärdom av krisen.

Inspelning av måndagens diskussioner