Coronaviruset – republikens presidents kansli har uppdaterat sina anvisningar till personalen

Senaste uppdateringen den 17 mars 2020

Republikens president har senarelagt eller ställt in sina planerade utlandsresor under de kommande veckorna. Deltagandet i möten och evenemang i hemlandet begränsas till vad som är absolut nödvändigt.

Personalen vid republikens presidents kansli sköter alla eventuella möten och kontakter via elektroniska medier. Endast de möten som är absolut nödvändiga kommer att hållas. I kansliets lokaler har man från och med fredagen den 13 mars inte tagit emot andra än republikens presidents gäster. Kansliet har dessutom övergått i huvudsak till distansarbete och arbetet sköts på kontoret enbart då det är nödvändigt.

De anställda vid kansliet gör tills vidare inga tjänsteresor utomlands. De anställda har skjutit upp sina semesterresor till utlandet på obestämd tid framåt. De medarbetare som återvänder till Finland från eventuella utlandsresor arbetar inte i kansliets lokaler under 14 dygn efter resans slut.

Republikens presidents kanslis tidigare pressmeddelanden och nyheter om ämnet: