Coronavirusutbrottets inverkan på republikens presidents program

De resor som planerats för president Niinistö under de närmaste veckorna ses över utifrån utbrottet av det nya coronaviruset. Efter en lägesbedömning som gjordes i dag har Estlands, Finlands, Sloveniens och Tysklands presidenter beslutat att skjuta upp sitt planerade möte i Berlin den 13–14 mars.

Utvecklingen av situationen följs kontinuerligt och varje besök övervägs från fall till fall i samarbete med besöksarrangörerna. Avsikten är att ersätta mötena med till exempel telefonsamtal och att senarelägga eventuellt inställda utlandsbesök. Besked om de utlandsresor och utlandsbesök som genomförs meddelas separat.