Deltagarna på Gullranda-diskussionerna 2016

Löfven Stefan, Sveriges statsminister

Aleksovski Atanas, verksamhetsledare, Tampereen Kotilinnasäätiö (Stiftelse för äldreboende i Tammerfors)

Andersson Li, riksdagsledamot, ordförande, Vänsterförbundet

Appelsin Ulla, chefredaktör, Ilta-Sanomat

Apunen Matti, direktör, Näringslivets delegation EVA

Arhinmäki Paavo, riksdagsledamot

Bergquist Mats, ambassadör, Sverige

Berner Anne, minister för nordiskt samarbete

Berner Örjan, ambassadör, Sverige

Bertelman Thomas, ambassadör, Sverige

Bringéus Krister, ambassadör, Sverige

Ehn Johan, talman, Ålands landsting 

Eloranta Jarkko, ordförande, Finlands fackförbunds centralorganisation

Enström Karin, riksdagsledamot, vice ordförande för Utrikesutskottet, Sverige

Ervasti Pekka, redaktör

Essayah Sari, riksdagsledamot, ordförande, Kristdemokraterna i Finland

Forslund Kenneth, riksdagsledamot, ordförande för Utrikesutskottet, Sverige

Grüne Yrsa, redaktör

Grutle Åge B., ambassadör, Norges ambassad

Haahtela Ilkka, direktör för immigration och sysselsättning, Helsingfors stad

Haapala Timo, chef för politik- och ekonomiredaktionen, MTV Uutiset (MTV Nyheter)

Haglund Carl, riksdagsledamot

Hahl Martti, verkställande direktör, Barents centret i Finland

Hakkarainen Petri, ambassadråd, Geneva Centre for Security Policy

Halonen Kare, statssekreterare, statsrådets kansli

Haukkala Hiski, professor, Tammerfors universitet

Henriksson Anna-Maja, riksdagsledamot, ordförande, Svenska folkpartiet i Finland

Holmström Mikael, säkerhetspolitisk reporter, Dagens Nyheter

Holopainen Minna, nyhetschef, Finska notisbyrån

Häkämies Jyri, verkställande direktör, Finlands näringsliv EK

Häkämies Kari, landskapsdirektör, Egentliga Finlands förbund

Hämäläinen Sonja, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet

Iloniemi Jaakko, minister

Jokisipilä Markku, direktör, Centret för riksdagsforskning vid Åbo universitet

Jordan Kari, bergsråd, generaldirektör, Metsä Group; verkställande direktör, Metsäforest

Juusti Jukka, kanslichef, försvarsministeriet

Jääskeläinen Atte, ansvarig chefredaktör, Rundradion

Kaikkonen Antti, riksdagsledamot, ordförande för utrikesutskottet

Kaira Peppi, verkställande direktör, SOL Service

Kanerva Ilkka, riksdagsledamot, ordförande för försvarsutskottet

Kaukanen Jaakko, chef för gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant

Kemppainen Jouni, chefredaktör, Maaseudun Tulevaisuus

Kivinen Timo, försvarsmaktens strategichef, generallöjtnant

Koivurova Timo, direktör, Arktiska centret vid Lapplands universitet

Kolehmainen Seppo, polisöverdirektör

Kronman Gunvor, verkställande direktör, Hanaholmen-kulturcentrum

Kuosmanen Antti, utrikesråd

Kuusela Janne, överdirektör, försvarsministeriet

Laurén Anna-Lena, korrespondent, Hufvudstadsbladet

Lax Henrik, vicehäradshövding

Lehtinen Annu, verksamhetsledare, Finlands flyktinghjälp

Lehtomäki Paula, statssekreterare, statsrådets kansli

Lidén Anders, ambassadör, Sveriges ambassad

Lindberg Jarmo, kommendör för försvarsmakten, general

Lohela Maria, riksdagens talman

Lundgren Kerstin, riksdagsledamot, Centerpartiets utrikestalesperson, Sverige

Luukkainen Elli, ordförande, Finlands gymnasistförbund

Löfström Mats, riksdagsledamot

Mustajärvi Markus, riksdagsledamot

Mykkänen Kai, riksdagsledamot

Mäkelä Jarmo, redaktör

Mörttinen Leena, verkställande direktör, Familjeföretagens förbund i Finland

Nerg Päivi, kanslichef, inrikesministeriet

Ngouth Theresa, teolog

Niinistö Jussi, försvarsminister

Niinistö Ville, riksdagsledamot, ordförande, Gröna förbundet

Nilsson PM, ledarskribent, Dagens Industri

Nyberg René, ambassadör

Ojanen Hanna, Jean Monnet -professor, Tammerfors universitet

Orpo Petteri, inrikesminister, ordförande, Samlingspartiet

Pelttari Antti, chef för Skyddspolisen, polisråd

Penttilä Risto E.J., verkställande direktör, Centralhandelskammaren

Pernaa Ville, chefredaktör, Suomen Kuvalehti

Posio Matti, chefredaktör, Lännen Media

Rahim Malalai, medicine licenciat

Ravantti Elina, chef för utrikesredaktionen, Rundradion

Rehn Olli, näringsminister

Rinne Antti, riksdagsledamot, ordförande, Finlands socialdemokratiska parti

Salolainen Pertti, riksdagsledamot, viceordförande för utrikesutskottet

Salovaara Paula, redaktör, Räty-Salovaara-Blåfield

Sipilä Juha, statsminister

Sipiläinen Anne, understatssekreterare, utrikesministeriet

Soini Timo, utrikesminister

Soininvaara Osmo, politices licenciat

Stenlund Peter, statssekreterare, utrikesministeriet

Stubb Alexander, finansminister

Söderling Ismo, politices doktor, Migrationsinstitutet

Takanen Kari, chef för huvudstaben, viceamiral

Tarkka Jukka, politices doktor

Terho Sampo, riksdagsledamot

Tiilikainen Teija, direktör, Utrikespolitiska institutet

Torstila Pertti, ordförande, Finlands röda kors

Tuomioja Erkki, riksdagsledamot

Vanhanen Matti, riksdagsledamot

Viinanen Jarmo, ambassadör, Finlands ambassad i Stockholm

Visuri Pekka, docent

Volanen Risto, sociologie doktor

Vuorio Jaana, överdirektör, migrationsverket

Väyrynen Paavo, politices doktor

Widman Allan, riksdagsledamot, ordförande för försvarsutskottet, Liberalerna, Sverige