Den militära anslutningsprocessen för Finlands medlemskap i Nato är nu avslutad

President Niinistö var närvarande när kommendören för Natos militärstrategiska ledning för transformation, general Philippe Lavigne och kommendören för Försvarsmakten, general Timo Kivinen undertecknade det gemensamma uttalandet i Spegelsalen i Presidentens slott.

Den sista fasen i den militära anslutningsprocessen för Finlands medlemskap i Nato avslutades genom ett gemensamt beslut av Natos militärstrategiska ledning för transformation och Försvarsmakten den 12 juni 2023 i Helsingfors. Republikens president Sauli Niinistö stod värd för en ceremoni i Presidentens slott där det gemensamma uttalandet undertecknades.

”Processen har varit mycket snabb. Nästan 30 år av nära samarbete och militär interoperabilitet med Nato har gjort denna takt möjlig”, sade president Niinistö när han öppnade tillställningen.

Det tar tid att uppnå full integration och processen fortsätter. ”I Finland har alliansen fått en allierad som tar sina skyldigheter och åtaganden på allvar.”

Presidenten konstaterade att Finland inledde anslutningsprocessen tillsammans med Sverige och att vårt medlemskap inte är komplett utan Sverige. ”För Finland är ett svenskt medlemskap av största vikt, inte bara politiskt utan även militärt.”

Omfattande samordning

Försvarsmaktens samordning med Nato har framskridit enligt planerna som en del av anslutningsprocessen sedan juli 2022. Trots att Finland nu är är Natomedlem fortsätter samordningen i flera år efter det att den formella processen har slutförts.

Det har skett en omfattande samordning mellan de olika grenarna av Försvarsmakten på områden som personalförstärkning, gemensam operativ planering och försvarsplanering, utbildning och ökad Natokompetens.

Före undertecknandet av det gemensamma uttalandet förde president Niinistö samtal med general Philippe Lavigne, kommendör för Natos militärstrategiska ledning för transformation, och general Timo Kivinen, kommendör för Försvarsmakten. De båda generalerna höll ett kort tal vid ceremonin.

President Niinistö öppnade ceremonin. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli