Det förändrade säkerhetsläget dominerade diskussionerna när Litauens president Dalia Grybauskaite besökte Finland

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö tog emot Litauens president Dalia Grybauskaitė vid en ceremoni framför Presidentens slott den 18 oktober 2016. Grybauskaite avlade ett två dagar långt officiellt besök i Finland.

Efter ceremonin diskuterade presidenterna först i enrum. Därefter fördes diskussioner i en bredare sammansättning som inkluderade bland andra Litauens utrikesminister Linas Linkevičius. Diskussionerna gällde såväl relationerna mellan Finland och Litauen som internationella aktuella frågor, såsom säkerhetsläget kring Östersjön, Ryssland och krisen i Syrien.

Säkerheten kring Östersjön måste tryggas

Vid presskonferensen efter diskussionerna sade president Niinistö att Finland med alla medel strävar efter att främja säkerheten i Östersjöområdet: ”Nato kommer att placera ytterligare styrkor i de baltiska länderna och Polen. Det är välkommet och nödvändigt. Vi har dock sett Rysslands reaktion på det här, när vi har följt med transporten av Iskander-robotarna.  Situationen har inte förbättrats, men Finland strävar fortfarande aktivt efter att främja alla sätt att förbättra säkerheten i Östersjöområdet. Det är väldigt viktigt för oss alla”, sade president Niinistö.

Enligt president Grybauskaitė har relationerna mellan Finland och Litauen under de senaste åren blivit allt viktigare med anledning av det förändrade säkerhetsläget.

”Vi måste utöka samarbetet i säkerhetsfrågor, i synnerhet när vi talar om atypiska säkerhetshot såsom hybrid- eller cyberhot, propaganda eller utbyte av underrättelseinformation. Inom de här områdena har vi möjlighet att intensifiera samarbetet och utöka säkerheten i området”, framhöll Grybauskaitė.

Aleppo, Mosul och Ukraina

President Niinistö tog även upp bombningarna av Aleppo i Syrien och striderna i Mosul i Irak samt situationen i Ukraina.  ”I Aleppo dör också civila på grund av de ryska bombningarna. I Mosul pågår strider där man försöker befria staden från Islamiska staten IS. Det är viktigt att situationen i Mosul inte utvecklas så att civila skadas.  Vi diskuterade även krisen i Ukraina. Vi är helt eniga om att EU:s och det internationella samfundets sanktioner måste fortsätta om Minskavtalet inte uppfylls”, betonade president Niinistö.

Intensivt ekonomiskt samarbete mellan Finland och Litauen

Även det ekonomiska samarbetet mellan Finland och Litauen diskuterades. ”Finländska företag har varit mycket intresserade av att investera i Litauen. Jag är säker på att vi kommer att få se framgångsrik ekonomisk verksamhet i framtiden. Vi välkomnar också det litauiska intresset för Finland”, sade president Niinistö.

Enligt president Grybauskaitė är i synnerhet investeringarna i energi- och uppvärmningssystem goda exempel på samarbete.

”I fråga om innovationer och ny teknologi är samarbete väldigt viktigt, eftersom Litauen håller på att bli en mötesplats för uppstartsföretag. Era erfarenheter inom utvecklingen av högskoleutbildningen är centrala för oss. Finland hör till de länder som har kommit längst i fråga om det här”, sade president Grybauskaitė.

Presidenterna förflyttade sig från Presidentens slott till stadshuset, där Helsingfors stad bjöd på lunch. Under sitt besök träffade president Grybauskaitė även riksdagens talman Maria Lohela och statsminister Juha Sipilä. Under den andra dagen av det två dagar långa besöket bekantade sig presidenten med verksamheten vid Aalto-universitetet under ledning av universitets rektor Tuula Teeri.

Video av presskonferensen(på engelska)