Estlands president besökte Finland: ”Vi har mycket gemensamt”

Vid presskonferensen konstaterade president Niinistö att diskussionerna hade förlöpt utmärkt. ”Vi märkte att vi har så mycket gemensamt på ett positivt sätt att mötet drog ut på tiden.” Foto: Jon Norppa/Republikens presidents kansli

Vid presskonferensen konstaterade president Niinistö att diskussionerna hade förlöpt utmärkt. ”Vi märkte att vi har så mycket gemensamt på ett positivt sätt att mötet drog ut på tiden.” Foto: Jon Norppa/Republikens presidents kansli

Estlands president Alar Karis gjorde sitt första besök i Finland tisdagen den 26 oktober 2021. President Niinistö tog emot president Karis på Presidentens slott.

Vid presskonferensen efter mötet konstaterade president Niinistö att diskussionerna hade förlöpt så bra att den utsatta tiden inte räckte till. ”Vi märkte att vi har så mycket gemensamt på ett positivt sätt att mötet drog ut på tiden.”

Utöver de bilaterala relationerna mellan Finland och Estland diskuterade presidenterna bland annat coronavirusläget, Ryssland, säkerhetsfrågor och den arktiska regionen.

”Jag tog också upp den arktiska regionen, som blir allt viktigare. Och det gäller ju inte bara de arktiska länderna, utan det är också en europeisk och global angelägenhet”, konstaterade president Niinistö med hänvisning till bland annat klimatförändringen, en fråga som han kommer att ta upp även under sitt besök i Ryssland på fredag.

I sitt eget anförande berömde president Karis det digitala samarbetet mellan Finland och Estland och konstaterade att det är viktigt att länderna ytterligare fördjupar det redan nära samarbetet på många olika områden. ”Vi är för små för att vara ensamma.”

I fråga om coronavirusläget betonade president Niinistö behovet av att fortfarande handla med försiktighet och ta situationen på allvar. ”Det är viktigt att komma ihåg att vi kämpar mot coronaviruset, inte mot varandra.”

Vad cybersäkerheten gäller konstaterade president Niinistö att samarbetet mellan finska och estniska experter är intensivt och att han tror att det leder till goda resultat också till förmån för andra.

President Karis besök var planerat för förra veckan, men det sköts upp på grund av president Niinistös exponering för coronaviruset.

Besökets presskonferens