Finland 100 år: President Niinistö i Kymmenedalen – Den finska kulturens dag i Fredrikshamn och Kotka

President Niinistös besök började i Fredrikshamn hos daghemmet Linnoituksen päiväkoti. Efter barnens framträdanden avnjöt man fastslagsbullar. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistös besök började i Fredrikshamn hos daghemmet Linnoituksen päiväkoti. Efter barnens framträdanden avnjöt man fastslagsbullar. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö besökte tisdagen den 28 februari 2017 Kotka och Fredrikshamn i Kymmenedalen. Eftersom det var den finska kulturens dag, dvs. Kalevaladagen, ingick kultur och särskilt barnkultur i president Niinistös program.

Besöket började hos det splitternya daghemmet Linnoituksen päiväkoti i Fredrikshamn, som öppnades i augusti 2016. Fyra daghem och två förskolor har sin verksamhet i lokalerna och sammanlagt cirka 200 barn är i dagvård där. Barnen framförde ett programnummer om 100 år av barndom i Fredrikshamn för presidenten. Efter barnens framträdanden avnjöt man fastslagsbullar fettisdagen till ära.

Barnkultur under sportlovet

Besöket i Kotka inledde president Niinistö vid ungdomsgården Greippi. Under evenemanget som ingick i sportlovsevenemanget barnkulturdagen framträdde instrumentalgruppen Kotkan Nuoret Jouset. Efter konserten bekantade sig presidenten med husets verksamhet och bland annat pysselhörnor där det skapades segelbåtar av klädnypor ‒ det var ju trots allt i Kotka. Evenemanget var en fortsättning på barnens kulturveckor, som ordnades i Kymmenedalen och Lovisaområdet i februari och som bjöd på konserter, teater, dans och cirkus.

Vid Maritimcentret Vellamo bekantade sig president Niinistö med Finlands sjöhistoriska museums och Kymmenedalens museums utställningar. Sjöhistoriska museet skildrar den finländska sjöfartens historia och Kymmenedalens museum presenterar Kotkaregionens och Kymmenedalens historia och liv.

Gripande musik av Junnu 

”Det musikframträdande som vi nyss hörde griper alltid tag i en på ett märkligt sätt”, konstaterade president Niinistö då medborgarevenemanget på Kotka torg hade inletts med Visa Haaralas och Mika Huusaris jazziga version av byns egen son Junnu Vainios ”Albatrossi”. Presidenten konstaterade att han ofta lyssnar på Junnu och att hans musik alltid är med i bilen. ”Kotka har verkligen producerat fantastisk kultur.” Presidenten yppade även att han är ständig medlem i KTP, vilket framkallade publikens applåder.

I sitt tal behandlade presidenten utöver kultur också världspolitiken, ungdomen och det hundraåriga Finland. President Niinistö påminde om att Finland på många sätt ligger i toppen, men att även den bästa kan ha sina problem. ”Vi har haft en rejäl arbetslöshet. Lyckligtvis har det nu börjat komma goda nyheter om att läget håller på att förbättras en aning”, sade presidenten.

Besöket av republikens president var en del av den serie landskapsresor som presidenten gör i år för att fira 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Nästa resa går till Norra Savolax den 19 mars. Närmare information om programmet för resan och om tidpunkterna för de övriga landskapsresorna ges senare.