Finland 100 år: President Niinistö: Snyggt jobbat – och med ett så litet team!

Landskapsresan i Nyland började i Borgå med en frågestund med elever från Borgå Gymnasium och Linnankosken lukio. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Landskapsresan i Nyland började i Borgå med en frågestund med elever från Borgå Gymnasium och Linnankosken lukio. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö besökte Borgå och Vanda torsdagen den 16 november 2017. Landskapsresan i Nyland började i Borgå där presidenten deltog i en frågestund med elever från Borgå Gymnasium och Linnankosken lukio.

Under diskussionen som fördes på finska och svenska ställde eleverna bland annat frågor om klimatförändringen, Nato-medlemskap, flyktingkrisen, utbildning och det kommande presidentvalet.

Enligt presidenten kan unga bli intresserade av politik om frågorna får tala för sig och de behandlade ämnena berör de unga. ”Ett exempel är klimatförändringen, helt säkert. När man inser att, hm, det är möjligt att påverka klimatförändringen genom det politiska systemet, så kan det vara en inkörsport till att använda demokratiska verktyg.”

Presidenten blev också ombedd att ge goda råd för framtiden. ”Det gäller att tro på framtiden och på sig själv i den framtiden”, svarade presidenten. Och det är inte värt att stressa för att ”man ska vara si eller så”. Man ska inte heller bära på världens alla sorger.

Vilken är presidentens viktigaste tjänsteuppdrag? ”Det att helhjärtat gå in för jobbet.”

Efter frågestunden bekantade sig president Niinistö med biblioteket på Borgå Gymnasium. Biblioteket är grundat 1728 och därmed det äldsta i Finland. Lektor Stefan Hagman som visade presidenten runt i biblioteket berättade att man inte längre varken tar in böcker i samlingen eller avskriver böcker från den.

Många av bibliotekets böcker är unika i Finland. De tre äldsta böckerna i samlingen är tryckta före 1501: det äldsta verket är en geometribok tryckt i Venedig 1482. Lektor Hagman visade också en på 1500-talet handskriven svensk lagbok som har använts på Olofsborg i Nyslott.

Vi minns inte alltid hur bra vi har det i Finland

Efter frågestunden med gymnasieeleverna träffade president Niinistö allmänheten på Borgå torg. I början av sin hälsning sade president Niinistö att tragedin i Borgå har berört alla finländare och därefter tog han del i den stora sorg som det dödade barnets närmaste drabbats av.

President Niinistö påpekade att Finland som firar sitt 100-årsjubileum toppar världslistan i många positiva rankningar. ”Vi minns inte alltid hur bra vi har det”, sade presidenten. 

Han konstaterade att vi kan tala om ett nordiskt varumärke, eftersom också de övriga nordiska länderna placerar sig i täten på listan. ”Det gemensamma varumärket kan alla vi nordiska länder dra nytta av tillsammans och därför är det viktigt att vi samarbetar med de övriga länderna i Norden.”

Efter mötet med medborgare diskuterade president Niinistö aktuella ärenden med stadens och landskapets ledning i Borgå stadshus.

Förmåga att förnya sig är ett livsvillkor i vår föränderliga värld

Landskapsbesöket avslutades i vetenskapscentret Heureka i Vanda där president Niinistö deltog i 50-årsjubileet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

”I vår föränderliga värld är förmåga att förnya sig ett livsvillkor för såväl människor som för nationer. Globaliseringen, klimatförändringen och den tekniska brytningen har under de senaste decennierna förändrat vår vardag” sade president Niinistö i sin hälsning.

Presidenten tog också upp artificiell intelligens, en bransch på frammarsch. Utvecklingen av artificiell intelligens är dock förknippad med många osäkerhetsfaktorer. ”Hur ska ansvaren fastställas, hur fördelas nyttan och mervärdet av nya tekniker i samhället och hur påverkar den artificiella intelligensen till exempel arbetsmarknaden eller det för oss så viktiga integritetsskyddet?”

”I Finland har vi tekniskt kunnande och vi har goda förutsättningar att klara oss i utvecklingen av artificiell intelligens”, sade presidenten. ”Samtidigt måste vi säkerställa att den artificiella intelligensen utvecklas så att den ger vanliga medborgare ökade, inte begränsade, möjligheter till ett gott liv.”

Snyggt jobbat!

President Niinistö konstaterade att hos Sitra har samarbete och förnyelse alltid stått högt i kurs: Sitra har hittat en naturlig roll som samhällelig brobyggare som för samman offentliga och privata aktörer, forskare och utvecklare samt förvaltningen och den tredje sektorn. ”Det är lättare för ett litet än för ett stort folk att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. För små aktörer är avigsidan att en specialisering och splittring åt olika håll innebär en större risk.”

 ”När Sitra fyller 100 år kommer det att vara helt andra generationer som bedömer det aktuella läget i Finland. Låt oss utgå ifrån att de kan säga samma som vi om den gångna tiden: Snyggt jobbat – och med ett så litet team!”

På festen överräckte president Niinistö priset i utmaningstävlingen Ratkaisu 100. Priset på en miljon euro delades mellan Headai, som specialiserat sig på att använda artificiell intelligens för att identifiera kompetens, och Positiivinen CV, med fokus på att identifiera ungdomars dolda styrkor.

På festen träffade presidenten också unga som deltagit i framtidsläger. De unga visade en video som de gjort om de bekymmer och förväntningar som de har inför framtiden. De unga var oroliga bland annat för att den allmänna debatten polariseras och för att den fysiska kontakten inte får plats i den allt mer tekniska världen. Andra orosmoment var klimatförändringen och arbetsplatserna.

Presidenten blev också ombedd att ge goda råd för framtiden. ’Det gäller att tro på framtiden och på sig själv i den framtiden’, svarade presidenten. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Presidenten blev också ombedd att ge goda råd för framtiden. ’Det gäller att tro på framtiden och på sig själv i den framtiden’, svarade presidenten. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Guide på biblioteket på Borgå Gymnasium var lektor Stefan Hagman. Biblioteket är grundat 1728 och det äldsta i Finland. Många av bibliotekets böcker är unika i sitt slag i vårt land. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Guide på biblioteket på Borgå Gymnasium var lektor Stefan Hagman. Biblioteket är grundat 1728 och det äldsta i Finland. Många av bibliotekets böcker är unika i sitt slag i vårt land. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Landskapsbesöket avslutades på 50-årsjubileet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra på Heureka i Vanda. ”I vår föränderliga värld är förmåga att förnya sig ett livsvillkor för såväl människor som för nationer. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Landskapsbesöket avslutades på 50-årsjubileet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra på Heureka i Vanda. ”I vår föränderliga värld är förmåga att förnya sig ett livsvillkor för såväl människor som för nationer. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli