Finland 100: Presidentparet i Enare och Tervola: Leende ansikten och fördjupat samarbete

Presidentparet hälsade på barnen före festen SuomiSápmi 100+100 i samekulturcentret Sajos i Enare. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Presidentparet hälsade på barnen före festen SuomiSápmi 100+100 i samekulturcentret Sajos i Enare. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

”Vi inleder jubileumsårets serie av besök i landskapen här i Lappland, Enare. Vi gör det mycket gärna – alltså beger oss fjärran men samtidigt så nära ifrån. Jag minns inte att jag någonstans skulle ha sett så många leende ansikten som här i dag. Det syns tydligt att de yngre här, skolbarnen, är lyckliga. Det är en viktig sak”, konstaterade republikens president Sauli Niinistö vid sitt besök i samemuseet och naturcentret Siida i Enare den 6 februari 2017.

President Niinistös och fru Jenni Haukios besök i Lappland är deras första landskapsresa för att fira 100-årsjubileet för Finlands självständighet. Resan fortsatte tisdagen den 7 februari från Tervola.

Fördjupat samarbete mellan staten och samerna

”Buori sámi álbmotbeaivvi!” – Glad samernas nationaldag! – önskade president Niinistö vid festen SuomiSápmi 100+100 i samekulturcentret Sajos. Nationaldagens rötter går hundra år tillbaka i tiden, när det första nordiska samemötet ordnades i Trondheim i Norge. Festen ordnades av Sameområdets utbildningscentral och grundskolorna och gymnasiet i Enare kommun.

”Som det enda urfolket i Europeiska unionen har samerna lyft fram frågor som gäller deras rättigheter. Jag hoppas att samarbetet mellan finska staten och samerna i det här arbetet fördjupas. Så att vi ska förstå varandras synpunkter, det som förenar och skiljer dem åt”, konstaterade president Niinistö i sin hälsning.

I sitt tal citerade presidenten den samiska rapartisten Ailu Valles tankar om att leva mellan två kulturer och vilka utmaningar det medför.

”Ailu har konstaterat att livet i två kulturer inverkar på hans musik och hans tankar. Det är en rikedom, men det innebär också konflikter. Han har både tur och otur, eftersom bikulturalitet tvingar en att se saker ur flera perspektiv”, sade president Niinistö.

I gengäld erbjöd Ailu, som uppträdde på festen, presidenten en möjlighet att efter presidentperioden vara med och göra rapmusik. Utöver rapmusik bjöd festen på musikföreställningar, jojkar, dikter och berättelser som barn och unga framförde såväl på finska som på de samiska språken. Därtill fick de inbjudna gästerna se dansföreställningar och en animerad film om samisk mytologi.

President Niinistö kommenterade att den samiska kulturen är levande. ”Man har värnat om kulturarvet och överfört traditioner till senare generationer. Dagens tvärkonstnärliga samiska kultur som vi får njuta av här är särpräglad och lever i tiden. Den blomstrar”, framhävde presidenten.

Efter festen besökte presidentparet samemuseet och naturcentret Siida.

Aktuella samefrågor diskuterades

I Enare träffade president Niinistö också sametingsledamöter och företrädare för Enare kommun och diskuterade aktuella samefrågor med dem.

”En del frågor har varit aktuella länge och är det konstant. En sådan är förstås definitionen av same i Sametingets lagstiftning. Frågan har länge diskuterats på samemöten i andra nordiska länder, man har försökt hitta en modell för den och enligt min uppfattning har frågan också diskuterats vid statsrådets kansli”, kommenterade president Niinistö senare för medierna.

”Också gruvlagarna och miljöskyddslagstiftningen verkar väcka bekymmer, och det är helt förståeligt att människorna här är väldigt beroende av hur deras miljö behandlas. Det är alltså bra att saken diskuteras. Förhoppningsvis hittas det en lösning”, fortsatte president Niinistö.

Från berättelsernas Enare till fjället Kiilopää

Fru Jenni Haukio bekantade sig med ljudarkivet Tarinoiden Inari (Berättelsernas Enare) på Enare kommuns huvudbibliotek. Hon är arkivets beskyddare. Arkivet som är fritt tillgängligt på webben för alla intresserade innehåller tusentals muntliga berättelser som Enareborna till stor del har hjälpt till att samla. Också 100-åriga Hilda Kukkola som berättar om sina livserfarenheter i arkivet deltog i tillställningen.

”Det här är ett helt enastående projekt i Finland. Förhoppningsvis kommer modellen att utnyttjas också på annat håll. Att sammanställa traditionskunskap är värdefullt arbete”, konstaterade fru Haukio.

Presidentparet fick också bekanta sig med Suomen Latus verksamhet i Kiilopää fjällcenter. Ett centralt tema i diskussionerna var hur man kan uppmuntra finländare att motionera. Också presidentparet fick pröva på att motionera på en kort snöskovandring. Vid vandringen på naturstigen Vasapolku fick de också bekanta sig med Lapplands natur, eftersom det syntes spår av såväl ripa som hermelin på vägen.

Varm stämning vid träff med medborgare i Tervola

Presidentparets resa i Lappland fortsatte tisdagen den 7 februari i Tervola. Närmare tusen människor i alla åldrar, från spädbarn till pensionärer, hade samlats på innergården till skolcentret Lapinniemen koulukeskus. Presidentparet framförde sitt tack för att stämningen i Tervola trots några minusgrader var varm, precis som i Enare, och att människorna verkade vara på gott humör och ha framtidstro.

I sin hälsning vid evenemanget gratulerade president Niinistö Tervola med anledning av dess 150-årsjubileum. Enligt presidenten har invånarna i Tervola på grund av Finlands hundraårsjubileum dubbel orsak till fest.

”I alla jämförelser som jag har sett har Finland placerat sig bland de tio bästa. Vårt land är det mest stabila landet i världen. Vi ligger i topp när det gäller bland annat kunnande, innovationsrikedom och lycklighet”, påminde president Niinistö, med hänvisning till Finlands starka sidor.

I sitt tal lade president Niinistö också vikt vid människors ansvar för varandra. Enligt honom bygger Finlands framgång i hög grad på människors ansvarskänsla. Alla har möjlighet att förebygga utslagning och ensamhet.

”Det skulle vara bra att alltid då och då göra något litet för att uppmärksamma eller till och med hjälpa en människa nära dig. Det här gäller i synnerhet de unga. Vi talar nu om mobbning och om att på så sätt lämna någon utanför”, betonade president Niinistö.

Efter evenemanget besökte president Niinistö Tervolan Saha ja Höyläämö Oy medan fru Haukio besökte Vanhala fårgård.

Bilder

 President Niinistö hälsade på sametingsledamöter i samekulturcentret Sajos den 6 februari. Sametingets I vice ordförande Heikki Paltto, ledamot Nilla Tapiola, miljösekreterare Anni-Helena Ruotsala samt ledaren för Sajos, förvaltningschef Pia Ruotsala skakar hand med presidenten. Vid mötet diskuterades aktuella samefrågor. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli I Enare träffade president Niinistö också sametingsledamöter och företrädare för Enare kommun och diskuterade aktuella samefrågor med dem. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli Presidentparet hälsade på barnen före festen SuomiSápmi 100+100 i samekulturcentret Sajos i Enare. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli
 Presidentparet hälsade på barnen före festen SuomiSápmi 100+100 i samekulturcentret Sajos i Enare. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli Presidentparet hälsade på barnen före festen SuomiSápmi 100+100 i samekulturcentret Sajos i Enare. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli De samiska rapartisterna Ailu Valle och Amoc Suomi uppträdde på festen SuomiSápmi 100+100. ’Om rapmusik intresserar efter presidentperioden är du välkommen att rappa med i någon låt’, sade Ailu Valle. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli
 'Buori sámi álbmotbeaivvi!' – Glad samernas nationaldag! – önskade president Niinistö vid festen SuomiSápmi 100+100. ’Man har värnat om kulturarvet och överfört traditioner till senare generationer. Dagens tvärkonstnärliga samiska kultur är särpräglad och lever i tiden’, sade presidenten. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli Ordföranden för direktionen för Sameområdets utbildningscentral Veikko Guttorm och lektor Outi Länsman gav en slidkniv i gåva till president Niinistö. I gengäld gav presidenten enligt gammal tradition ett mynt, ’för att vi inte ska bli fiender’, sade Veikko Guttorm. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli Presidentparet klappade renarna på Sajos gård. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli
 Maia Risten Aikio och Eetu Kantola räckte fru Jenni Haukio en blombukett vid ankomst till samemuseet och naturcentret Siida. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli Fru Haukio hälsar på barnen som väntade på Siidas gård. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli Robert, 8 månader, hälsade på presidenten tillsammans med sina föräldrar. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli
 Nils-Henrik Valkeapää, styrelseordförande vid stiftelsen Saamelaismuseosäätiö, presenterar i Siida en fotoutställning om byn Raittijärvi. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli Medieintervjuer i samemuseet Siida. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli Suomen Latus verksamhet i Kiilopää fjällcenter presenterades av ordförande Pekka T. Alanen (till vänster) och verksamhetsledare Eki Karlsson (till höger). I torvhuset Maahinen diskuterades hur man kan uppmuntra finländare att motionera. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli
 Presidentparet prövade på snöskovandring i Kiilopää fjällcenter. Huvudguiden Pekka Kulha berättar om rutten. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli Fru Jenni Haukio bekantade sig med ljudarkivet Tarinoiden Inari (Berättelsernas Enare) på Enare kommuns huvudbibliotek. Hon är arkivets beskyddare. Arkivet som är fritt tillgängligt på webben för alla intresserade innehåller tusentals muntliga berättelser som Enareborna till stor del har hjälpt till att samla. Också 100-åriga Hilda Kukkola som berättar om sina livserfarenheter i arkivet deltog i tillställningen. Bild: Katja Keckman/Republikens presidents kansli Ivalon laulumiehet sjöng för fru Haukio vid Enare kommuns huvudbibliotek. Bild: Katja Keckman/Republikens presidents kansli
 Den andra dagen av sin resa till Lappland började presidentparet med ett träffa lokala invånare i Tervola. På Lapinniemi skolcentrum fylldes gården av närmare tusen personer från spädbarn till pensionärer. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli I sin hälsning gratulerade president Niinistö Tervola med anledning av kommunens 150-årsjubileum. 'I alla de mätningar som jag har fått syn på hör Finland till de tio bästa länderna i världen. Vi är världens stabilaste land. Vi toppar listan i fråga om kompetens, innovationer, lycka – ja, det mesta.' Foto: Matti Porre/ Republikens presidents kansli Selfier var eftertraktade också i Tervola. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
 Tervola firar dubbelt upp: år 2017 fyller Tervola 150 år och Finland 100 år. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Kaffet smakade gott i småkylan. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli På fårfarmen Vanhala i Tervola fick fru Jenni Haukio bekanta sig med finska lantrasfår. Foto: Katja Keckman/Republikens presidents kansli
 På Vanhala fårfarm tillverkas handarbeten av ull. Johanna Alamikkotervo, företagare på farmen, berättade att den populäraste produkten i gårdens webbutik är sedan flera år tillbaka yllebyxor för vuxna. Foto: Katja Keckman/Republikens presidents kansli President Niinistö besökte sågverket Tervolan Saha ja Höyläämö. Värdar för besöket var ägarna Juha och Lea Kokkonen. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli Kontrollrummet vid sågverket. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
 Hedersgäst vid kaffet på sågen var krigsveteranen Mauno Vuokila, 98, den äldsta invånaren i Tervola, som grundade sågverket för 60 år sedan. I bakgrunden ses anställda vid företaget. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli