Finland och Tadzjikistan önskar intensifiera sitt samarbete

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö tog onsdagen den 24 oktober emot Tadzjikistans president Emomali Rahmon, som anlände till Finland för ett tre dagar långt arbetsbesök.

Efter de officiella diskussionerna undertecknade Finland och Tadzjikistan ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning. Vid en presskonferens efter undertecknandet berättade president Niinistö att man har för avsikt att utvidga avtalsbasen mellan länderna även i fortsättningen. "Men det praktiska samarbetet är naturligtvis det viktigaste", betonade Niinistö.

"I Tadzjikistan och i Centralasien överlag finns ett stort behov av att bygga ut infrastrukturen. Där finns också mycket naturtillgångar. Finland har å sin sida stor kompetens och mycket teknik just för dessa syften, sade Niinistö.
Tadzjikistans president Emomali Rahmon konstaterade att det fortfarande finns mycket oanvänd potential i ländernas relationer.

"Lovande områden i framtiden är vattenenergin, bryggeribranschen, den lätta industrin, livsmedelsindustrin, raffineringsindustrin, gruvindustrin samt jordbrukssektorn", räknade han upp. Tadzjikistan är också intresserat av att öka handelsutbytet, skaffa finländska investeringar och teknik samt utveckla samarbetet inom politiken, kulturen och turismen.

Afghanistan behandlades vid diskussionerna

I diskussionerna om internationella frågor lyfte man särskilt fram Afghanistan.
Afghanistans framtid intresserar naturligtvis Tadzjikistan, som har en 1 400 kilometer lång gemensam gräns med landet. Presidenterna framhävde dock att det med tanke på terroristhotet och till exempel handeln med narkotika är av omedelbar betydelse för hela världen att situationen i Afghanistan stabiliseras.

Presidenterna berättade att samarbetet mellan Tadzjikistan och Finland fortsätter aktivt, inte bara bilateralt och på EU-nivå, utan också i regionala och världsomfattande organisationer såsom FN och OSSE.

"Eftersom vi har för avsikt att fortsätta den fruktbara dialogen mellan våra länder, har jag inbjudit min kollega, ärade herr republikens president, till vårt land på officiellt besök närhelst det passar honom", sade president Rahmon.

Efter presskonferensen bjöd republikens president Niinistö på lunch.

"Rättsstatens betydelse kan inte nog betonas"

Tadzjikistan hör till Centralasiens och världens minst bemedlade länder, men de nyligen upptäckta olje- och gasfyndigheterna kan ha omvälvande verkningar för landets ekonomi. Den ekonomiska tillväxten är för närvarande över 7 procent.
I sitt lunchtal framhävde president Niinistö att Finland vill stödja Tadzjikistan i landets nuvarande utvecklingsskede.

"I den geopolitiska knutpunkt som Tadzjikistan befinner sig i är det av högsta prioritet att den interna utvecklingen i ert land bygger på en samhälleligt och ekonomiskt hållbar grund", sade Niinistö.

"Ni har själv, ärade kollega, konstaterat att lagstiftningens centrala uppgift är att skydda de mänskliga rättigheterna och friheterna. Rättsstatens betydelse kan inte nog betonas när det gäller att säkerställa och bygga statens inre stabilitet."

Handeln mellan Finland och Tadzjikistan har tillsvidare varit liten. Niinistö sade sig ändå uppskatta det arbete som president Rahmon har gjort för att underlätta för företag från Finland och från de övriga europeiska länderna att etablera sig på Tadzjikistans marknad.

"Ert land är inte heller ännu särskilt välkänt i Finland. Ert besök bidrar till att göra Tadzjikistan mer känt i Finland."

Under sitt besök i Finland träffade president Emomali Rahmon utöver president Sauli Niinistö även riksdagens talman Eero Heinäluoma, statsminister Jyrki Katainen och riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen. I programmet för det tre dagar långa besöket ingår dessutom ett möte med föreningen Suomi-Tadzhikistan Ystävyysseura ry och besök i Finlands miljöcentral, geologiska forskningscentralen och TeliaSonera, vars dotterbolag Tcell är den ledande mobiloperatören i Tadzjikistan. 

Bilder

Arbetsbesök av Tadzjikistans president Emomali Rahmon den 23–25 oktober 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Arbetsbesök av Tadzjikistans president Emomali Rahmon den 23–25 oktober 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Arbetsbesök av Tadzjikistans president Emomali Rahmon den 23–25 oktober 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Arbetsbesök av Tadzjikistans president Emomali Rahmon den 23–25 oktober 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Arbetsbesök av Tadzjikistans president Emomali Rahmon den 23–25 oktober 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Arbetsbesök av Tadzjikistans president Emomali Rahmon den 23–25 oktober 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Arbetsbesök av Tadzjikistans president Emomali Rahmon den 23–25 oktober 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Arbetsbesök av Tadzjikistans president Emomali Rahmon den 23–25 oktober 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Arbetsbesök av Tadzjikistans president Emomali Rahmon den 23–25 oktober 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Arbetsbesök av Tadzjikistans president Emomali Rahmon den 23–25 oktober 2012. Copyright © Republikens presidents kansli