Finland, Sverige och Turkiet diskuterade i Bryssel den 20 juni 2022

Måndagen den 20 juni 2022 var Natos sekretariat i Bryssel värd för diskussioner på tjänstemannanivå mellan Finland, Sverige och Turkiet. Diskussionerna handlade om Finlands och Sveriges medlemskap i Nato, öppnandet av anslutningsförhandlingarna och den oro för säkerheten som Turkiet har tagit upp.

Finlands delegation, där också utrikesministeriet var representerat, leddes av Petri Hakkarainen, utrikes- och säkerhetspolitisk rådgivare till republikens president.

”Överläggningarna pågick i nästan fem timmar. I en del frågor gjordes tydliga framsteg, men i vissa frågor återstår en god bit på vägen för att nå samförstånd. Härnäst kommer dagens resultat att behandlas i var och en av de tre huvudstäderna. Det gemensamma målet är att fortsätta samtalen så snart som möjligt”, berättade Hakkarainen.

Förra gången träffades företrädare för Finland, Sverige och Turkiet den 25 maj 2022 i Ankara.