Finlands deltagande i elimineringen av Syriens kemiska vapen behandlades vid republikens presidents och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskotts möte

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 154/2014
11.4.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte fredagen den 11 april elimineringen av Syriens kemiska vapen och de fortsatta åtgärder som detta kräver av det internationella samfundet. Utskottet fastställde att Finland med en avdelning för fartygskontroll omfattande högst 20 soldater deltar i ett multinationellt uppdrag i Medelhavsområdet. Uppdraget utförs till stöd för elimineringen av Syriens kemiska vapen, som genomförs som en gemensam insats under ledning av Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och FN. 

Den finländska avdelningen för fartygskontroll deltar i skyddet till havs av Förenta staternas fartyg Cape Ray, som neutraliserar de kemiska vapnen. De allra farligaste kemikalierna i Syriens kemiska vapenprogram neutraliseras ombord på Förenta staternas fartyg. Neutraliseringen sker på internationellt vatten i Medelhavet. Finland sänder avdelningen för fartygskontroll till området för en tid på högst sex månader.
Finland har tidigare sänt en avdelning för skyddstjänst omfattande cirka 10 personer till Danmarks och Norges sjötransportinsats, som stöder OPCW:s och FN:s gemensamma insats. Avdelningens uppgift är att säkerställa de kemiska materialens säkerhet under sjötransporten i Medelhavsområdet.

Vid mötet behandlade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott också det aktuella läget i Ukraina. Dessutom diskuterade utskottet utredningen om den kränkning av informationssäkerheten som riktades mot utrikesministeriet och åtgärder och rekommendationer när det gäller att utveckla informationssäkerheten.

Ytterligare information: Kirsti Kauppi, avdelningschef, utrikesministeriet, tfn 0295 351 561, och Tiina Raijas, specialsakkunnig, försvarsministeriet, tfn 0295 140318, samt Ari Uusikartano, dataförvaltningschef, utrikesministeriet, tfn 0295 350 526 (kränkningen av UM:s informationssäkerhet)