Finlands ställning i en värld under förändring

President Niinistö öppnar Gullranda diskussionen på söndagkväll den 16 juni. Under den andra dagens inledande diskussion dryftas Finlands ställning i en värld under förändring.

De inledande anförandena hålls av Vänsterungas ordförande Li Andersson, direktören för Näringslivets Delegation EVA rf Matti Apunen, professor i internationell politik vid Tammerfors universitet Hiski Haukkala, riksdagsledamot och Centerns ordförande Juha Sipilä samt utrikesminister Erkki Tuomioja.

Soluret i trädgården på Gullranda. Copyright © Tasavallan presidentin kansliaSoluret i trädgården på Gullranda.. Copyright © Republikens presidents kansli

Efter den inledande diskussionen delar deltagarna upp sig i mindre grupper, där man under förmiddagens lopp behandlar läget för Finlands utrikespolitik bland annat med tanke på värderingar och intressen, resurser och tyngdpunkter samt EU:s framtid. Grupparbetet fortsätter under eftermiddagen. Temat är då Finlands samarbetsmöjligheter med de nordiska länderna, EU och Nato inom säkerhetspolitik. Vid den avslutande diskussionen presenterar arbetsgruppsledarna ett sammandrag över de diskussioner som förts.

Till diskussionen har inbjudits cirka 100 utrikes- och säkerhetspolitiskt sakkunniga från olika samhällsområden. Bland deltagarna finns bl.a. politiska beslutsfattare och forskare samt företrädare för förvaltningen, näringslivet, organisationerna och medierna. Diskussionen arrangeras i samarbete med Utrikespolitiska institutet.

Presidentens inledande anförande samt tillställningens inledande och avslutande diskussion kan följas direkt på webben via YLE Arenan. Allmänheten kan också sända kommentarer och frågor till dem som deltar i diskussionerna, antingen per e-post kultaranta.kysymykset@fiia.fi, på Facebook, facebook.com/niinisto eller på twitter #Kultaranta. Webbsidan för diskussionerna på Gullranda finns på adressen www.presidentti.fi/gullranda.